เกี่ยวกับเรา

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) จัดขึ้นเพื่อ เป็นองค์กร ประสานงานกลาง

มีหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถานบริการรักษาพยาบาล และองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ในการจัดระบบและ หรือเครือข่ายการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์แห่งชาติในระดับชาติขึ้น

เป็นศูนย์กลางรับรองวิทยฐานะ ของกิจกรรมทางวิชาการทุก ๆ สาขาทางการแพทย์และ สาธารณสุข

สำนักงานนี้ เป็นศูนย์กลางรับรองวิทยฐานะ ของกิจกรรมทางวิชาการทุก ๆ สาขาทางการแพทย์และ สาธารณสุข ให้กับสถาบันผู้จัด และรวมถึงการวิจัย และพัฒนาตลอดจนการ ติดตามและประเมินผลและ ให้ประกาศนียบัตรแก่สถาบันต่าง ๆ ที่ผลิตกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา ชั้น 12 กระทรวงสาธารณสุข อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

098-741-6587

ccme.or.th@gmail.com

@cme.network