Able Medical Co.,Ltd

มุ่งมั่นผลิตยา พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ใส่ใจคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า

Address

🏢 สำนักงานใหญ่: เลขที่ 135 ชั้นที่ 2 ซอยรามอินทรา 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โรงงาน: เลขที่ 111 หมู่ 9 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160

Contact

📞 สำนักใหญ่ : 02-971-7878 โรงงาน : 04-375-2195

✉️ mktablemedical9@gmail.com

Website

http://www.ablemedical.co.th